Tùy Chọn Thanh Toán

Tiền hoa hồng của bạn sẽ được thanh toán khi bạn thực hiện lệnh rút tiền, được tiến hành chuyển khoản Bank Wire (tối thiểu là $100) hoặc tài khoản Người Chơi Casino của bạn (tối thiểu là $10).

Các tùy chọn thanh toán khác sẽ được bổ sung thêm.

Theo Điều Khoản & Điều Kiện của chúng tôi, tiền hoa hồng sẽ được thanh toán trước ngày 20 của tháng tiếp theo.

Đơn yêu cầu thanh toán hoa hồng sẽ được thực hiện từ ngày 2 đến ngày 20 hàng tháng.