Tùy Chọn Thanh Toán

Đối với tất cả thành viên tham gia chương trình đại lý của chúng tôi, từ thành viên mới đến thành viên giỏi nhất, chúng tôi chắc chắn rằng tiền hoa hồng sẽ được thanh toán đúng hạn và an toàn. Đó là một điều quan trọng đối với tất cả thành viên tham gia chương trình đại lý.

Chúng tôi đảm bảo rằng tất cả thành viên đại lý sẽ được thanh toán tiền hoa hồng trước ngày 20 mỗi tháng. Ngay khi khách hàng của bạn tham gia chơi game, cũng là lúc bạn bắt đầu tìm kiếm thu nhập.

Để việc chuyển khoản ngân hàng thuận lợi, chúng tôi khuyên bạn sử dụng các công ty đáng tin cậy để xử lý các giao dịch trực tuyến của bạn một cách an toàn:

BTC: Số tiền thanh toán tối thiểu $200


USDT: Số tiền thanh toán tối thiểu $200


PayPal: Số tiền thanh toán tối thiểu $200


SKRILL: Số tiền thanh toán tối thiểu $100


NETELLER: Số tiền thanh toán tối thiểu $100


WIRE TRANSFER: Số tiền thanh toán tối thiểu $1000


PLAYER ACCOUNT: Số tiền thanh toán tối thiểu $10