Kế Hoạch Hoa Hồng

Income88 là một trong những chương trình Đại Lý cung cấp hoa hồng cho Đại Lý cao nhất trong ngành công nghiệp giải trí trực tuyến với số tiền không giới hạn

Income88 tạo cho bạn cơ hội quảng bá thương hiệu độc đáo và nhận hoa hồng cho các thành viên mà bạn giới thiệu đến trang Casino HappyLuke.

Hoa hồng được trả bằng hình thức chia sẻ doanh thu và tùy vào mức doanh thu từ các thành viên Đại Lý giới thiệu, mà mức hoa hồng của Đại Lý sẽ được điều chỉnh áp dụng theo các mức độ doanh thu khác nhau trong tháng.

Đây là các cấp độ phần trăm hoa hồng Đại Lý tại Income88:

Các cấp độ Hoa Hồng Tiền hoa hồng được dựa trên Doanh Thu Ròng

Doanh Thu Ròng Hoa Hồng Thu nhập Đại Lý
0$ – 5.000$ 25% lên đến 1.250$
5.001$ – 10.000$ 30% lên đến 3.000$
10.001$ – 20.000$ 35% lên đến 7.000$
20.001$ – 30.000$ 40% Không giới hạn

Đối với 30,001 trở lên vui lòng liên hệ Bộ phận đại lý

“Doanh thu Ròng” cho bất cho bất kỳ khoảng thời gian cụ thể có nghĩa là Doanh Thu Gộp cùng một khoảng thời gian, trừ các chi phí như giấy phép, thuế cá cược và game, chi phí thanh toán, tiền thưởng và / hoặc tiền thưởng trung thành, giải thưởng jackpot cho các Thành Viên Được Giới Thiệu và các giao dịch bồi thường/hoàn trả..

Income88 còn có chương trình giới thiệu đại lý một – cấp (chương trình đại lý cấp dưới). Cho mỗi đại lý cấp dưới mà bạn giới thiệu đến Income88, bạn sẽ nhận hoa hồng lên đến 10% Tiền Hoa Hồng Ròng của họ…

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ với hỗ trợ đại lý của chúng tôi hoặc người quản lý tài khoản đại lý của bạn.

Không có doanh thu âm cộng dồn từ tháng này đến tháng khác, nhưng số dư âm của một sản phẩm vẫn sẽ ảnh hưởng đến tổng doanh thu của bạn trong tháng.

Tất cả các khoản tiền hoa hồng được trả vào tài khoản thành viên của HappyLuke.

Hoa hồng Đại Lý sẽ được thanh toán trước ngày 20 của tháng tiếp theo.

Nếu bạn có bất cứ ý kiến hay câu hỏi gì, vui lòng đọc CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP và Thỏa Thuận Đại Lý hoặc liên hệ với Bộ Phận Đại Lý của chúng tôi.