ข้อตกลงและเงื่อนไข

ข้อตกลงพันธมิตรของ Income88

ข้อกำหนดทั่วไป

โปรดอ่านข้อตกลงพันธมิตรของ Income88 (“ข้อตกลง”)
นี้อย่างละเอียดก่อนที่คุณจะลงทะเบียนในแบบฟอร์มการสมัครพันธมิตร
การลงทะเบียนของคุณย่อมแสดงว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้
เมื่อกรอกแบบฟอร์มการสมัครพันธมิตรเสร็จสมบูรณ์แล้วจะมีผลผูกพันกับคุณหรือองค์กร (“บริษัทพันธมิตร”) ที่คุณเป็นตัวแทน

 1. คำจำกัดความและการตีความ
  1. ในข้อตกลงนี้ คำและวลีต่อไปนี้จะมีความหมายตามที่ระบุไว้ด้านล่าง
  2.  “ข้อตกลง” หมายถึง ข้อตกลงพันธมิตรของ Income88 นี้ และการปรับเปลี่ยนหรือการแก้ไขแบบฟอร์มการสมัครพันธมิตรและกฎเพิ่มเติมทั้งหมด (ซึ่งรวมถึงกฎ นโยบาย แนวทาง) ที่ Income88 อาจจัดเตรียมให้เป็นครั้งคราวทางอีเมลหรือโดยส่วนใหญ่บนเว็บไซต์ของ Income88 www.Income88.com หรือโดยลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น ซึ่งทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้
  3. บริการ” ภายใต้ข้อตกลงนี้หมายถึงบริการใดก็ตามที่นำเสนอบนเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตามที่เข้าร่วมที่ระบุไว้ด้านล่าง
  4.  “เว็บไซต์ที่เข้าร่วม” หมายถึง
   1. เว็บไซต์ทั้งหมดที่ได้รับการกล่าวถึงบนเว็บไซต์ Income88 คือเว็บไซต์ที่ Income88 ได้รับอนุญาตให้โปรโมท
   2. Income88 อาจเพิ่มเว็บไซต์เพิ่มเติมเข้ามา และคุณสามารถยอมรับการโปรโมทเว็บไซต์เหล่านี้ได้โดยการเปิดใช้งานบัญชีของคุณอย่างชัดแจ้งสำหรับเว็บไซต์เหล่านี้ เมื่อคุณดำเนินการแล้ว เว็บไซต์เพิ่มเติมดังกล่าวจะนับรวมเป็น “เว็บไซต์ที่เข้าร่วม” โดยอัตโนมัติภายใต้ข้อตกลงนี้
  5. “Income88 Brands” หมายถึงแบรนด์ เครื่องหมายการค้า และชื่อทางการค้าที่โปรโมทโดย Income88 หรือเว็บไซต์ที่เข้าร่วมบน Income88 รวมถึงแบรนด์ ‘Income88’ และเครื่องหมายการค้าที่เกี่ยวข้อง
  6. ผู้เล่น” หมายถึงบุคคลที่ใช้บริการของเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตามที่เข้าร่วม
  7.  “ผู้เล่นที่ได้รับการแนะนำ” หมายถึงผู้เล่นที่ไม่ได้เป็นผู้เล่นที่ลงทะเบียนก่อนหน้านี้ในเว็บไซต์ที่เข้าร่วมใดก็ตาม และมาจากความพยายามของบริษัทพันธมิตร กล่าวคือ(1) ได้รับการแนะนำไปยังเว็บไซต์ที่เข้าร่วมโดยบริษัทพันธมิตร และ (2) ได้ลงทะเบียนอย่างถูกต้องและเปิดบัญชีกับเว็บไซต์ที่เข้าร่วม และ (3) ได้รับการยืนยันและยอมรับในฐานะผู้เล่นในเว็บไซต์ที่เข้าร่วม และ (4) ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขคุณสมบัติที่อาจกำหนดโดยเว็บไซต์พันธมิตรที่ดำเนินการด้านบริการ และ (5) ได้ทำการฝากเงินจริงเป็นครั้งแรกในบัญชีดังกล่าวตามที่ Income88 กำหนดแต่เพียงผู้เดียวบนพื้นฐานของข้อมูลที่ลงทะเบียนในเว็บไซต์ที่เข้าร่วมที่เกี่ยวข้อง หรือในระบบของ Income88 และ (6) ไม่กลายเป็นผู้เล่นที่ไม่มีการใช้งาน เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย เมื่อผู้เล่นกลายเป็นผู้เล่นที่ไม่มีการใช้งาน ผู้เล่นรายดังกล่าวจะสิ้นสุดการเป็นผู้เล่นที่ได้รับการแนะนำอย่างถาวรภายใต้ข้อตกลงนี้
  8. ข้อมูลของผู้เล่น” หมายถึง ข้อมูลใดก็ตามที่เกี่ยวกับผู้เล่น ไม่ว่าจะจัดเรียงในฐานข้อมูลหรือนอกเหนือจากที่กล่าวมา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลติดต่อและข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ และ “ข้อมูลของผู้เล่น” จะได้รับการตีความตามนั้น
  9. ค่าคอมมิชชั่นของพันธมิตร” หมายถึง จำนวนเงินที่ต้องชำระแก่บริษัทพันธมิตรสำหรับบริการที่จัดหาให้ภายใต้ข้อตกลงนี้ ซึ่งคำนวณตามที่ระบุไว้ในข้อ 5 ของข้อตกลงนี้
  10. เว็บไซต์พันธมิตร” หมายถึง เว็บไซต์ที่ระบุไว้ในหัวข้อ “เว็บไซต์” ในแบบฟอร์มการสมัครพันธมิตร และอาจมีการเพิ่มเติมหรือแก้ไขเป็นครั้งคราว
  11. บริการของพันธมิตร” หมายถึง บริการที่ดำเนินการภายใต้ข้อตกลงนี้โดยบริษัทพันธมิตรตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.1 ในเรื่องนี้
  12. บัญชีคอมมิชชั่น” หมายถึง บัญชีที่ บริษัทพันธมิตรเปิดบน Income88 ตามที่ Income88 เป็นผู้ตัดสินใจ ซึ่งจะจ่ายค่าคอมมิชชั่นของพันธมิตรแก่บริษัทพันธมิตร
  13.  “รายได้สุทธิ” สำหรับเดือนใดเดือนหนึ่งในช่วงเวลาหนึ่ง หมายถึง
   รายได้รวมในเดือนเดียวกัน – (ลบ) โบนัส, เงินสมทบแจ็คพอตแบบโปรเกรสซีฟ (ให้ผลตอบแทนในเชิงบวกเมื่อได้รับแจ็คพอต), ภาษีการเล่นเกมและค่าบริการ ผู้เล่นที่ถูกกักตัว (Quarantined Player) จะไม่มีผลกับค่าคอมมิชชั่นจนกว่าจะพ้นจากการแยกตัว
  14.  “ผู้เล่นที่ถูกกักตัว” (Quarantined Player) หมายถึงผู้เล่นที่สร้างรายได้สุทธิติดลบ -5000 ดอลลาร์ หรือติดลบมากกว่าในเดือนเดียวผู้ชนะรางวัลใหญ่จะถูกแยกตัวจนกว่ายอดคงเหลือของผู้เล่นแต่ละรายจะเป็น 0 และจะไม่ส่งผลต่อค่าคอมมิชชั่นในทางลบในช่วงเวลาที่ผู้เล่นถูกแยกตัว
  15. รายได้รวม” สำหรับเดือนใดเดือนหนึ่งในช่วงเวลาหนึ่งจะหมายถึง รายได้จริงที่เกิดจากผู้เล่นที่ได้รับการแนะนำอันเป็นผลมาจากการที่ผู้เล่นเหล่านี้ใช้บริการบนเว็บไซต์ที่เข้าร่วม
  16.  “แบรนด์พันธมิตร” หมายถึง แบรนด์ เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า หรือชื่อโดเมนที่ดำเนินการในลักษณะใดก็ตามที่มีความสัมพันธ์กับเว็บไซต์ที่เข้าร่วม ซึ่งอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นครั้งคราวโดย Income88 “ผู้เล่นที่ไม่มีการใช้งาน” หมายถึง ผู้เล่นที่หลังจากกลายเป็นผู้เล่นที่ได้รับการแนะนำแล้ว ไม่ได้ฝากเงินจริงเข้าบัญชีผู้เล่นของเขากับเว็บไซต์ที่เข้าร่วม
  17. การอ้างอิงถึง ‘บริษัทพันธมิตร’ หรือ ‘คุณ’ หรือ ‘ของคุณ’ เป็นการอ้างอิงถึงนิติบุคคลหรือบุคคลที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มการสมัครพันธมิตรในหัวข้อ ‘ผู้รับผลประโยชน์ ในชื่อ ‘บริษัท / องค์กร’
  18. ส่วนหัวข้อมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อมูลเท่านั้น
 2. ขั้นตอนการลงทะเบียน
  1. ข้อตกลงนี้เป็นข้อตกลงระหว่าง Income88 และคุณตามที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มการสมัครพันธมิตร และจะควบคุมความสัมพันธ์ทางสัญญาระหว่าง Income88 กับคุณที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ที่เข้าร่วม
  2. ข้อมูลทั้งหมดที่ระบุในแบบฟอร์มการสมัครพันธมิตรจะต้องครบถ้วน ถูกต้องและเที่ยงตรง คุณจะต้องแจ้งให้ Income88ทราบทันทีหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดก็ตามที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มการสมัครพันธมิตร
  3. Income88 ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามขั้นตอน Know your Customer (“KYC”) (รู้จักลูกค้าของคุณ) เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบและอาจขอเอกสารจากบุคคลธรรมดาหรือบริษัทพันธมิตร
  4. Income88 สามารถขอให้ส่งเอกสาร KYC ดังต่อไปนี้
   สำหรับบุคคลธรรมดา ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชนที่รัฐบาลออกให้ที่แสดงรูปถ่าย, ชื่อจริงและนามสกุล, ที่อยู่และวันเกิด รวมทั้งหลักฐานแสดงที่อยู่
   สำหรับบริษัทพันธมิตร ได้แก่ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน/จดทะเบียนบริษัท, ข้อบังคับในการก่อตั้งและดำเนินงานของบริษัท, การจดทะเบียนกรรมการและผู้ถือหุ้น, หลักฐานแสดงที่อยู่ของบริษัท, ใบรับรองสถานะธุรกิจ, ใบเรียกเก็บเงินค่าสาธารณูปโภค หรือใบแจ้งยอดธนาคารที่แสดงชื่อและที่อยู่บริษัท
   Income88 อาจขอเอกสารเพิ่มเติมที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้นหากจำเป็น และจำเป็นต้องใช้เพื่อยืนยันตัวตน
  5. Income88 มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธ ระงับ หรือยกเลิกการเปิดใช้งานบัญชีของบริษัทพันธมิตรหากได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีการให้ข้อมูลเท็จ ไม่ถูกต้อง ทำให้เข้าใจผิด หรือให้เอกสารที่มีการดัดแปลงระหว่างการลงทะเบียน
  6.  หากเป็นบุคคลธรรมดา คุณเปิดเผยว่ามีอายุมากกว่า 18 ปี หากเป็นบริษัทพันธมิตร คุณยืนยันว่าคุณได้จดทะเบียนอย่างถูกต้องในสถานที่ตั้งของคุณ
  7. คุณยอมรับที่จะปฏิบัติตามภาระผูกพันของคุณภายใต้ข้อตกลงนี้เฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าที่กำหนดไว้ในที่นี้เท่านั้น นั่นคือ เพื่อโปรโมทเว็บไซต์ที่เข้าร่วม และไม่มีจุดประสงค์อื่นใด (ไม่ว่าจะเพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันความเสี่ยงในประการอื่นก็ตาม)
 3. สิทธิและภาระผูกพันของบริษัทพันธมิตร
  1. บริษัทพันธมิตรจะดำเนินการทางด้านการตลาด การโฆษณา และการโปรโมทเว็บไซต์ที่เข้าร่วม และแนะนำผู้ที่คาดว่าจะเป็นผู้เล่นที่ได้รับการแนะนำไปยังเว็บไซต์ที่เข้าร่วมผ่านทางเว็บไซต์พันธมิตร (“บริการของพันธมิตร”) ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้
  2. บริษัทพันธมิตรจะดำเนินการด้านบริการของพันธมิตรอย่างจริงจัง อย่างมีประสิทธิภาพและสุดความสามารถ โดยมีมุมมองในการทำให้บริการนี้ประสบความสำเร็จในระยะยาว และเพิ่มผลประโยชน์สูงสุดให้กับ Income88 และบริษัทพันธมิตร
  3. บริษัทพันธมิตรจะจัดให้มีพื้นที่สำหรับแบนเนอร์และลิงก์เพื่อโปรโมทบริการบนเว็บไซต์พันธมิตร และบนเว็บไซต์และช่องทางสื่ออื่น ๆ หากได้รับการอนุมัติจาก Income88
  4. Income88 จะจัดเตรียมสื่อทางการตลาดทั้งหมดแก่บริษัทพันธมิตรโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ซึ่งเป็นสื่อทางการตลาดที่บริษัทพันธมิตรจะใช้ในการดำเนินการด้านบริการของพันธมิตร เว้นแต่จะได้มีการตกลงไว้เป็นอย่างอื่น
  5. บริษัทพันธมิตรจะดำเนินการด้านบริการของพันธมิตรตามที่เห็นว่าเหมาะสมและเกิดประสิทธิผล ภายใต้ภาระผูกพันในข้อ 3.6, 3.7, 3.8, 3.10, 3.11 และ 3.14  บริษัทพันธมิตรจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในส่วนของลักษณะในการดำเนินการด้านบริการของพันธมิตร และในส่วนของสื่อการตลาดที่ไม่ได้จัดทำโดย Income88 เกี่ยวกับเนื้อหาของสื่อการตลาดดังกล่าว
  6. สำหรับเนื้อหาของการโปรโมท การโฆษณาหรือการตลาดใด ๆ ก็ตามที่ทำโดยบริษัทพันธมิตรโดยใช้แบรนด์ใดก็ตามที่โปรโมทโดย Income88 ไม่ว่าจะโดยทางแบนเนอร์ การโฆษณาหรือช่องทางอื่น ๆ บริษัทพันธมิตรจะต้องได้รับและคงไว้ซึ่งการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Income88 ตลอดเวลา ในกรณีที่ Income88 จัดเตรียมสื่อการตลาด การจัดเตรียมสื่อดังกล่าวให้ถือเป็นการอนุมัติให้ใช้สื่อนั้น
  7. บริษัทพันธมิตรจะต้องปฏิบัติตามและยึดตามกฎหมาย การปฏิบัติอย่างถูกต้อง และแนวประพฤติปฏิบัติทางธุรกิจที่ดีที่เกี่ยวข้องกับบริษัทพันธมิตร การดำเนินงานของเว็บไซต์ของบริษัทพันธมิตร รวมถึงเว็บไซต์พันธมิตร และกิจกรรมที่ดำเนินการโดยบริษัทพันธมิตรภายใต้ข้อตกลงนี้ในตลาดตามหลักภูมิศาสตร์ที่บริษัทพันธมิตรดำเนินกิจกรรมภายใต้ข้อตกลงนี้ หรือที่กำหนดเป้าหมายโดยบริษัทพันธมิตร
  8. นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ทั่วไปในข้อ 3.7 ข้างต้น บริษัทพันธมิตรจะไม่ดำเนินการใดๆ หรือ อนุญาติ หรือ สนับสนุนให้บุคคลที่สามดำเนินการดังนี้ :
   1. โปรโมทเว็บไซต์เกมใดก็ตามต่อบุคคลในสหรัฐอเมริกา ดินแดนของสหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ หรือฮ่องกง หรือพยายามหลีกเลี่ยงข้อ จำกัดที่มีอยู่เพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลจากเขตอำนาจศาลดังกล่าวข้างต้นเข้าถึงและใช้บริการ การโปรโมทด้านบริการแก่บุคคลในสหรัฐอเมริกา ดินแดนของสหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ หรือฮ่องกงถือเป็นการละเมิดข้อตกลงนี้ และจะทำให้ค่าคอมมิชชั่นของพันธมิตรทั้งหมดของบริษัทพันธมิตรเป็นโมฆะ
   2. ทำให้เกิดการรบกวนทางการตลาด/การเข้าชม
   3. ดำเนินการด้านบริการของพันธมิตรในลักษณะหรือรูปแบบที่ผิดกฎหมาย รวมถึงการลงหรือใช้สื่อใดก็ตามที่ประสงค์ร้าย, ลามกอนาจาร, มีเนื้อหาทางเพศอย่างโจ่งแจ้ง, รุนแรง, อาจเข้าข่ายหมิ่นประมาท, เลือกปฏิบัติ, ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาหรือความปรารถนาดีหรือชื่อเสียงของผู้ใดก็ตาม, กำหนดเป้าหมายเป็นบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี (หรือสูงกว่าอายุที่บรรลุนิติภาวะในเขตอำนาจศาลที่บริษัทพันธมิตรกำหนดเป้าหมาย)
   4. แทรกแซงการดำเนินการหรือการเข้าถึงเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตามที่เข้าร่วม
   5. ดำเนินการด้านบริการของพันธมิตรในทางใด ๆ ก็ตามที่ทำให้เข้าใจผิดหรือสร้างความสับสนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างผู้เล่นที่ได้รับการแนะนำ / ผู้ที่คาดว่าจะเป็นผู้เล่นที่ได้รับการแนะนำ, บริษัทพันธมิตรและ Income88 ที่โปรโมทเว็บไซต์ที่เข้าร่วมหรือเกี่ยวกับการดำเนินการ, หน้าที่ หรือความเป็นเจ้าของเว็บไซต์ที่เข้าร่วม
   6. ปรับใช้หรือใช้ UMC (Unsolicited Mass Communications) หรือที่เรียกว่า “สแปม” หากเป็นที่ประจักษ์แก่ Income88 ว่า บริษัทพันธมิตรไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพันนี้ Income88 มีสิทธิ์ที่จะยกเลิกข้อตกลงนี้ทันทีนอกเหนือจากการเยียวยาอื่น ๆ ที่มีให้กับ Income88 ตามกฎหมาย นอกจากนั้น หากบริษัทพันธมิตรใช้สแปม Income88 จะปิดบัญชีทั้งหมดของบริษัทพันธมิตรและระงับเงินทุนทันที เนื่องจากมีความพยายามอย่างต่อเนื่อง จะมีการดำเนินการทางกฎหมายหาก Income88 สังเกตเห็นการใช้สแปม
  9. บริษัทพันธมิตรได้รับอนุญาตให้แนะนำพันธมิตรย่อยขั้น/ระดับที่หนึ่งเท่านั้น และไม่สามารถแนะนำขั้น/ระดับของพันธมิตรย่อยเพิ่มเติมได้อีก บริษัทพันธมิตรมีสิทธิ์ได้รับค่าคอมมิชชั่นย่อยจากพันธมิตรย่อยขั้น/ระดับที่หนึ่ง โดยคำนวนมาจากรายได้รวมสุทธิของผู้เล่น
  10. บริษัทพันธมิตรมีความรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการรับรองว่าพันธมิตรย่อยรับทราบและยอมรับเงื่อนไขนี้และเงื่อนไขอื่น ๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องและใช้กับพันธมิตรย่อย บริษัทพันธมิตรขอรับรองว่าจะแจ้งพันธมิตรย่อยทั้งหมดที่บริษัทพันธมิตรแนะนำให้รับทราบเงื่อนไขอย่างครบถ้วน และแจ้งเกี่ยวกับรายละเอียดที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของข้อตกลงนี้
  11. บริษัทพันธมิตรจะยังคงรับผิดชอบต่อ Income88 แต่เพียงผู้เดียวในสิ่งที่พันธมิตรย่อยซึ่งบริษัทพันธมิตรแนะนำ ทำหรือไม่ได้ทำ การเรียกร้องใดก็ตามของพันธมิตรย่อยที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้ เป็นเรื่องเฉพาะระหว่างบริษัทพันธมิตรและพันธมิตรย่อย โดยทั้ง Income88 หรือเว็บไซต์ที่เข้าร่วมจะไม่รับผิดชอบในส่วนนี้
  12. บริษัทพันธมิตรจะไม่อนุญาตให้มีเงินเฉลี่ยคืนในรูปแบบใดก็ตามหรือด้วยวิธีการใดก็ตามที่ละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของเครือข่ายพันธมิตร Income88 การละเมิดเงื่อนไขนี้จะให้สิทธิ์แก่ Income88 ในการยกเลิกข้อตกลงนี้ทันที
  13. บริษัทพันธมิตรรับทราบและยอมรับว่า Income88 สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกส่วนใดก็ตามของบริการได้ทุกเมื่อ และในลักษณะใดก็ตามที่เห็นว่าเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้บริษัทพันธมิตรทราบล่วงหน้า และไม่ต้องรับผิดชอบในส่วนของ Income88 โดยมีเงื่อนไขว่า Income88 จะต้องแจ้งให้บริษัทพันธมิตรทราบล่วงหน้าหากมีการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ของบริการที่อาจส่งผลกระทบในระดับที่มีความสำคัญมากต่อการดำเนินงานของบริษัทพันธมิตรภายใต้ข้อตกลงนี้
  14. บริษัทพันธมิตรรับทราบและยอมรับว่า ในการดำเนินการตามภาระผูกพันภายใต้ข้อตกลงนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวกับการคำนวณและการจ่ายค่าคอมมิชชั่นของพันธมิตร ทาง Income88 กำหนดให้ติดต่อประสานงานและรับข้อมูลจากและส่งข้อมูลไปยังบริษัทที่ให้บริการบนเว็บไซต์ที่เข้าร่วม ในส่วนนี้ บริษัทพันธมิตรจะต้อง :
   1. อนุญาตให้ Income88 เปิดเผยและรับเว็บไซต์พันธมิตรที่ดำเนินการด้านบริการข้อมูลทั้งหมดที่อาจจำเป็นสำหรับการดำเนินการที่เหมาะสมของข้อตกลงนี้
   2. ยกเว้น Income88 และเว็บไซต์พันธมิตรที่ดำเนินการด้านบริการจากความรับผิดชอบใด ๆ และความรับผิดชอบทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับหรือเกิดขึ้นจากการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวข้างต้น
  15. บริษัทพันธมิตรจะมีสิทธิ์ในการใช้แบรนด์ที่โปรโมทโดย Income88 ในช่วงระยะเวลาที่ข้อตกลงนี้มีผลบังคับใช้ โดยมีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวและเฉพาะในขอบเขตที่การใช้งานดังกล่าวได้รับการอนุมัติจาก Income88 เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการด้านบริการของพันธมิตรโดยบริษัทพันธมิตรตามเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ โดยไม่จำกัดหลักเกณฑ์ทั่วไปของข้อข้างต้น
   1. บริษัทพันธมิตรจะไม่ลงทะเบียนหรือใช้ประโยชน์ในทางใดก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์พันธมิตรหรืออื่น ๆ , ชื่อโดเมนใดก็ตามที่มีชื่อแบรนด์พันธมิตรใดก็ตาม (หรือคำสำคัญ) ที่โปรโมทโดย Income88 หรือคำในรูปแบบอื่นหรือคำสะกดผิด ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือความคล้ายคลึงกันของชื่อโดเมนกับแบรนด์พันธมิตรใดก็ตาม บริษัทพันธมิตรจะต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Income88 ก่อนการลงทะเบียนหรือการใช้ชื่อโดเมน
   2. บริษัทพันธมิตรจะไม่ใช้และจะไม่อนุญาตให้บุคคลที่สามใช้เว็บไซต์ใดก็ตามที่มีชื่อโดเมนที่มีชื่อแบรนด์พันธมิตร หรือคำในรูปแบบอื่นหรือคำสะกดผิดในลักษณะที่ส่งผลให้มีการโปรโมทเว็บไซต์ใดก็ตามนอกเหนือจากเว็บไซต์ที่เข้าร่วม ไม่ว่าโดยวิธีการเชื่อมโยง การเปลี่ยนเส้นทางการรับส่งข้อมูลหรือวิธีการอื่น ๆ
   3. บริษัทพันธมิตรจะไม่ทำการตลาดด้วยวิธีการลงโฆษณาบนหน้าผลการค้นหา (Pay-Per-Click), ใช้ลิงก์ผู้สนับสนุน, เสิร์ชเอนจิน (โปรแกรมค้นหา), เครื่องมือเพื่อใช้ทำการโฆษณาออนไลน์หรือการโปรโมทที่คล้ายกันซึ่งใช้แบรนด์พันธมิตรที่ได้รับการโปรโมทโดย Income88
  16. บริษัทพันธมิตรต้องบรรลุเป้าระดับกิจกรรมขั้นต่ำต่อเดือนซึ่งจะประกอบด้วยผู้ฝากครั้งแรกอย่างน้อยหนึ่ง (1) ราย, ผู้เล่นที่ได้รับการแนะนำใหม่หนึ่ง (1) ราย และจะต้องรักษารายได้สุทธิที่เป็นบวก (“ระดับกิจกรรมขั้นต่ำ”) ตลอดระยะเวลาทั้งหมดของข้อตกลงนี้
 4. สิทธิและภาระผูกพันของ Income88
  1. Income88 จะจัดเตรียมเครื่องมือแก่บริษัทพันธมิตรซึ่งอนุญาตให้บริษัทพันธมิตรใช้ตรวจสอบค่าคอมมิชชั่นของพันธมิตรและการชำระเงินของค่าคอมมิชชั่นของพันธมิตรดังกล่าวเข้าสู่บัญชีคอมมิชชั่น โดยใช้ระบบการตรวจสอบออนไลน์ในเว็บไซต์ที่ปลอดภัย
  2. Income88 จะให้ข้อมูลที่ Income88 แจ้งแก่บริษัทพันธมิตรอย่างเพียงพอ และบริษัทพันธมิตรรับทราบและยอมรับว่าบริการนี้ดำเนินการโดยแบรนด์พันธมิตรที่แตกต่างกัน ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือกฎหมายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริการ Income88 เป็นผู้แจ้งและบริษัทพันธมิตรรับทราบและยอมรับว่าทั้ง Income88 และแบรนด์พันธมิตรใดก็ตามจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือค่าเสียหายที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการกำกับดูแลของรัฐบาล หรือกฎหมายที่อาจขัดขวางหรือจำกัดการดำเนินการของส่วนใดส่วนหนึ่งของบริการ
  3. บริการจะต้องจัดให้ในรูปแบบใดก็ตามและในขอบเขตก็ตามที่แบรนด์พันธมิตรที่ให้บริการเห็นว่าเหมาะสม
  4. ในกรณีที่บริษัทพันธมิตรละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขใดก็ตามของข้อตกลงนี้ นอกเหนือจากการเยียวยาอื่น ๆ ที่มีให้กับ Income88 ตามกฎหมายและภายใต้ข้อตกลงนี้ Income88 จะมีสิทธิ์ยกเลิกข้อตกลงนี้โดยการแจ้งให้บริษัทพันธมิตรทราบ ก่อนการยกเลิกข้อตกลง Income88 จะอนุญาตให้บริษัทพันธมิตรได้รับระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 วันเพื่อให้ บริษัทพันธมิตรมีโอกาสในการแก้ไขปัญหาและปรับปรุงข้อผิดพลาด เว้นแต่การละเมิดโดยบริษัทพันธมิตรนั้นร้ายแรงและ/หรือไม่สามารถแก้ไขได้ (ซึ่งจะตัดสินโดย Income88 ตามดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียว)
  5. ข้อตกลงนี้ไม่ได้กำหนดภาระผูกพันพิเศษใด ๆ กับ Income88 ทั้ง Income88 และเว็บไซต์ที่เข้าร่วม / แบรนด์จะไม่รับผิดชอบในทางใดก็ตามสำหรับการมีส่วนร่วมในข้อตกลงใดก็ตามที่แข่งขันกับบริษัทพันธมิตร
  6. แม้ว่าจะมีการระบุสิ่งอื่นใดไว้ในข้อตกลงนี้ ทั้ง Income88 หรือเว็บไซต์ที่เข้าร่วม, กรรมการ, เจ้าหน้าที่, พนักงาน, พันธมิตร, ผู้ถือหุ้นหรือที่ปรึกษาทุกคนจะไม่ต้องรับผิดชอบหรือรับผิดต่อการสูญเสียรายได้ หรือการสูญเสียความสามารถในการสร้างรายได้ของบริษัทพันธมิตร แม้ว่าการสูญเสียดังกล่าวจะเกิดจากการที่ Income88 ไม่สามารถรับรองการส่งมอบบริการที่ระบุไว้ในข้อตกลงนี้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ไม่ว่า Income88 จะเป็นฝ่ายผิดหรือบุคคลที่สามเป็นฝ่ายผิดก็ตาม
  7. Income88 ไม่มอบอำนาจให้ หรือเป็นตัวแทนใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่จะระบุไว้อย่างชัดเจนในข้อตกลงนี้
   ในกรณีที่บริษัทพันธมิตรละเมิดข้อ 3.14 นอกเหนือจากการเยียวยาอื่น ๆ ที่มีให้กับ Income88 ตามกฎหมายแล้ว Income88 หรือเจ้าของเว็บไซต์ที่เข้าร่วม แล้วแต่กรณี จะมีสิทธิ์จดทะเบียนเป็นผู้จดทะเบียนชื่อโดเมนทั้งหมดที่จดทะเบียนหรือใช้งานโดยบริษัทพันธมิตรซึ่งฝ่าฝืนข้อ 3.14 และ บริษัทพันธมิตรจะให้ความช่วยเหลือ Income88 และ/หรือจะมอบชื่อโดเมนดังกล่าวทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นชื่อโดเมนระดับบนสุดแบบทั่วไป โดเมนระดับบนสุดหมวดรหัสประเทศ หรืออย่างอื่นให้กับ Income88 หรือให้กับเจ้าของเว็บไซต์ที่เข้าร่วม ตามที่ Income88 ระบุ
 5. ค่าคอมมิชชั่นของพันธมิตร
  1. เพื่อเป็นการตอบแทนบริการของพันธมิตรที่บริษัทพันธมิตรจัดเตรียมให้ Income88 จะจ่ายค่าคอมมิชชั่นของพันธมิตรให้กับบริษัทพันธมิตรตามที่ระบุไว้ในข้อนี้
  2. ค่าคอมมิชชั่นของพันธมิตรที่จ่ายให้กับบริษัทพันธมิตรจะขึ้นอยู่กับเปอร์เซ็นต์ของรายได้สุทธิตามที่ระบุไว้ในตารางด้านล่าง
   ระดับค่าคอมมิชชั่น
   ค่าคอมมิชชั่นขึ้นอยู่กับรายได้สุทธิ

   รายได้สุทธิรายเดือน ค่าคอมมิชชั่น รายได้ของคุณ
   0$ – 5.000$ 25% สูงถึง 1,250$
   5.001$ – 10.000$ 30% สูงถึง 3,000$
   10.001$ – 20.000$ 35% สูงถึง 7,000$
   20.001$ – 30.000$ 40% สูงถึง 12,000$
   30.001$ – 50.000$ 45% สูงถึง 22,500$
   50.001$ – unlimited 50% ไม่จำกัด

   รายได้สุทธิ” ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งจะหมายถึง รายได้รวมในช่วงเวลาเดียวกัน, ค่าใช้จ่ายที่น้อยลง เช่น ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต, ภาษีการพนันและการเล่นเกม, ค่าใช้จ่ายในการชำระเงิน,

   โบนัสและ/หรือโบนัสพิเศษ, เงินรางวัลแจ็คพอตที่มอบให้กับผู้เล่นที่ได้รับการแนะนำ และการปฏิเสธการชำระเงิน/การคืนเงิน

   ในกรณีที่บริษัทพันธมิตรแนะนำพันธมิตรย่อย บริษัทพันธมิตรสามารถรับค่าคอมมิชชั่นของพันธมิตรได้สูงถึง 20% จากพันธมิตรย่อยดังกล่าว

   หลังจากตกลงกับผู้จัดการพันธมิตรที่แต่งตั้งและได้รับอนุมัติจากผู้อำนวยการพันธมิตรของ Income88

  3. Income88 จะจ่ายค่าคอมมิชชั่นของพันธมิตรและจ่ายให้กับบริษัทพันธมิตรเป็นประจำทุกเดือนโดยมีการค้างชำระไม่เกินวันที่ยี่สิบ (20) ของแต่ละเดือน โดยเป็นส่วนของค่าคอมมิชชั่นของพันธมิตรสำหรับเดือนก่อนหน้า การชำระเงินจะต้องมาพร้อมกับรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งมีรายละเอียดการคำนวณค่าคอมมิชชั่นของพันธมิตร
  4. ค่าคอมมิชชั่นของพันธมิตรจะจ่ายเข้าบัญชีคอมมิชชั่น
  5. ค่าใช้จ่ายใด ๆ ก็ตามที่อาจเกี่ยวข้องกับการยกเลิกค่าคอมมิชชั่นของพันธมิตรจากบัญชีคอมมิชชั่นโดยบริษัทพันธมิตร จะตกเป็นภาระของบริษัทพันธมิตรแต่เพียงผู้เดียว
  6. Income88 มีสิทธิ์ปรับการชำระเงินของค่าคอมมิชชั่นของพันธมิตรเป็นครั้งคราวเพื่อแสดงถึงการจ่ายเงินมากเกินไปหรือการหักเงินอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่ได้หักก่อนหน้านี้ เช่น การปฏิเสธการชำระเงินหรือการคืนเงิน
  7. การชำระเงินทั้งหมดของค่าคอมมิชชั่นของพันธมิตรจะต้องชำระเป็นสกุลเงิน USD (ดอลลาร์สหรัฐ) หรือในสกุลเงินอื่น ๆ ที่อาจกำหนดโดย Income88 ไม่ว่าผู้เล่นที่ได้รับการแนะนำจะใช้บริการในสกุลเงินใดก็ตาม
  8. Income88 จะมีสิทธิ์ระงับการชำระเงินใด ๆ ก็ตามและ/หรือระงับการชำระเงินทั้งหมดแก่บริษัทพันธมิตร หากบริษัทพันธมิตรละเมิดข้อกำหนดใด ๆ ก็ตามของข้อตกลงนี้
  9. ค่าคอมมิชชั่นของพันธมิตรที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ข้างต้นนั้นไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่มในบัญชีค่าคอมมิชชั่น นอกเหนือจากจำนวนเงินที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงภาษีมูลค่าเพิ่มที่เกี่ยวข้อง จะมีการปรับค่าคอมมิชชั่นของพันธมิตร ดังนั้นสถานะของ Income88 ยังคงไม่มีภาระผูกพันเกินควรมากไปกว่าก่อนการเปลี่ยนแปลง
  10. บริษัทพันธมิตรจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการลงทะเบียนและการบัญชีสำหรับภาษีใด ๆ ก็ตามและภาษีทั้งหมดที่ต้องชำระที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินให้กับบริษัทพันธมิตรในเงื่อนไขของข้อตกลงนี้
  11. บริษัทพันธมิตรมีสิทธิ์ในการตรวจสอบระบบและตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้ด้วยค่าใช้จ่ายของตัวเองและในช่วงเวลาที่เหมาะสม
  12. หากบริษัทพันธมิตรไม่สามารถทำกิจกรรมได้ถึงระดับที่กำหนดในระยะเวลาสาม (3) เดือนติดต่อกันตามที่กำหนดไว้ในข้อ 3.15 Income88 จะแจ้งให้บริษัทพันธมิตรทราบเรื่องการไม่มีการใช้งาน และจะหารือเกี่ยวกับระดับใหม่ของกิจกรรมที่กำหนดที่บริษัทพันธมิตรจำเป็นต้องบรรลุเพื่อรักษาเปอร์เซ็นต์ค่าคอมมิชชั่นให้เท่าเดิม
  13. Income88 ขอสงวนสิทธิ์ในการลดเปอร์เซ็นต์ค่าคอมมิชชั่นของบริษัทพันธมิตร หากบริษัทพันธมิตรไม่สามารถทำกิจกรรมได้ถึงระดับใหม่ที่กำหนดตามที่ได้ตกลงไว้กับ Income88 หลังจากสาม (3) เดือน นับจากวันที่แจ้งเตือนครั้งแรกว่าไม่มีการใช้งาน
  14.  นอกเหนือจากข้อ 5.13 หากบริษัทพันธมิตรไม่รับทราบ ไม่ตอบกลับ หรือไม่สื่อสารกับ Income88 ไม่ว่าจะเป็นทางอีเมล Skype หรือวิธีการสื่อสารวิธีอื่น ภายในระยะเวลาสาม (3) เดือน นับจากวันที่แจ้งเตือนครั้งแรกว่าไม่มีการใช้งาน Income88 อาจระงับการจ่ายค่าคอมมิชชั่นใดก็ตามที่แสดงในบัญชีของบริษัทพันธมิตร
  15.  ในกรณีที่บริษัทพันธมิตรยังคงไม่มีการใช้งานเป็นเวลาหนึ่ง (1) ปี นับจากวันที่แจ้งเตือนครั้งแรกว่าไม่มีการใช้งาน Income88 ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบัญชีของบริษัทพันธมิตร Income88 จะไม่ระงับค่าคอมมิชชั่นทั้งหมดที่ต้องชำระให้บริษัทพันธมิตรก่อนการปิดบัญชีโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
 6. การกระทำที่เป็นการฉ้อโกง
  1. บริษัทพันธมิตรไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้วิธีการใดก็ตามในการชักจูงให้ผู้เล่นเดิมหรือผู้เล่นใหม่ลงทะเบียนอีกครั้งโดยใช้ชื่ออื่น Income88 ถือว่าการลงทะเบียนอีกครั้งของผู้เล่นเดิมหรือผู้เล่นใหม่เป็นการกระทำที่เป็นการฉ้อโกง
  2. หากในระหว่างการสอบสวน มีการพิสูจน์ว่าบริษัทพันธมิตรได้กระทำกิจกรรมที่เป็นการฉ้อโกงหรือผิดกฎหมาย และส่งผลให้ Income88 ต้องรับผิดชอบค่าเสียหายหรือหนี้สินอันเป็นผลมาจากกิจกรรมดังกล่าว บริษัทพันธมิตรยอมรับที่จะรับผิดชอบในการชำระค่าเสียหายอันเป็นผลมาจากกิจกรรมนั้นแต่เพียงผู้เดียว นอกจากนี้ Income88 อาจยกเลิกข้อตกลงนี้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  3. บริษัทพันธมิตรมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดหาปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์ที่ดีและมีคุณภาพเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้เล่น  ในกรณีที่บริษัทพันธมิตรแนะนำผู้เล่นที่มาจากปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นรูปแบบของการกระทำที่เป็นการฉ้อโกงหรือผิดกฎหมาย Income88 อาจยกเลิกข้อตกลงนี้ทันทีตามดุลยพินิจของ Income88 แต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  4. การยกเลิกข้อตกลงที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากการกระทำดังกล่าวข้างต้นไม่ส่งผลกระทบต่อ Income88 จากการใช้สิทธิทางกฎหมายและการเยียวยาอื่น ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
 7. ระยะเวลาและการยกเลิกข้อตกลง
  1. ข้อตกลงนี้จะมีผลบังคับใช้เมื่อลงทะเบียนสำเร็จ และตามขั้นตอน Know your Customer (“KYC”) (รู้จักลูกค้าของคุณ) ที่ดำเนินการกับบริษัทพันธมิตร
  2. ข้อตกลงนี้อาจถูกยกเลิกโดยคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งล่วงหน้าเป็นเวลาสามสิบ (30) วัน
  3. คู่สัญญาแต่ละฝ่ายมีสิทธิที่จะยกเลิกข้อตกลงนี้โดยมีผลทันทีหากอีกฝ่ายผิดสัญญาในข้อที่เป็นสาระสำคัญของข้อตกลงนี้ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นอย่างชัดเจนในข้อตกลงนี้
  4. Income88 ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกข้อตกลงนี้โดยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร (อาจเป็นทางอีเมล) หากบริษัทพันธมิตรไม่มีการโปรโมทเว็บไซต์ที่เข้าร่วมอย่างจริงจัง การไม่โปรโมทเว็บไซต์ที่เข้าร่วมอย่างจริงจังจะถือว่าผิดสัญญาในข้อที่เป็นสาระสำคัญของข้อตกลงนี้
  5. ในกรณีที่มีการยกเลิกข้อตกลงนี้โดยบริษัทพันธมิตรไม่มีความผิดหรือการละเมิดใด ๆ บริษัทพันธมิตรมีสิทธิ์ที่จะได้รับค่าคอมมิชชั่นของพันธมิตรตามที่ระบุไว้ในข้อ 5 ต่อไปเป็นระยะเวลาหก (6) เดือนหลังจากวันที่ยกเลิกข้อตกลงในส่วนของผู้เล่นที่ได้รับการแนะนำที่ยังคงใช้บริการต่อไป
   สิทธิ์ของบริษัทที่ได้รับการแนะนำในการรับค่าคอมมิชชั่นของพันธมิตรจะสิ้นสุดลงเมื่อข้อตกลงนี้ยกเลิกไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม หากบริษัทพันธมิตรประสงค์จะกลับมาโปรโมทเว็บไซต์ที่เข้าร่วมอีกครั้ง จะต้องมีการทำข้อตกลงใหม่ระหว่างบริษัทพันธมิตรและ Income88 และจะไม่มีการพิจารณาผู้เล่นที่ได้รับการแนะนำภายใต้ข้อตกลงนี้ในข้อตกลงใหม่ใด ๆ ก็ตาม
  6. ผู้เล่นที่ที่ได้รับแนะนำและข้อมูลของผู้เล่นทั้งหมดจะยังคงเป็นทรัพย์สินของ Income88 ตลอดเวลา
  7. สิทธิและภาระผูกพันทั้งหมดของคู่สัญญาแต่ละฝ่ายภายใต้ข้อตกลงนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อข้อตกลงนี้ยกเลิก เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นอย่างชัดเจน โดยจะไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับคู่สัญญาก่อนการยกเลิกข้อตกลงดังกล่าว
 8. การรักษาความลับ ข้อมูลของผู้เล่น และการไม่เปิดเผยข้อมูล
  1. คู่สัญญาแต่ละฝ่ายรับทราบและยอมรับว่าอาจมีการเข้าถึงหรือมีความคุ้นเคยกับข้อมูลที่เป็นความลับของอีกฝ่าย คู่สัญญาแต่ละฝ่ายตกลงเป็นพิเศษที่จะไม่ใช้ข้อมูลในทางที่ผิด ไม่เหมาะสม หรือเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับดังกล่าวของอีกฝ่ายแก่บุคคลที่สาม ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม เว้นแต่กฎหมายจะบังคับให้ทำเช่นนั้น
  2. คู่สัญญาแต่ละฝ่ายยอมรับว่าข้อมูลใด ๆ ของอีกฝ่ายหนึ่ง หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจและวิธีการทางธุรกิจ, การเงิน, ลูกค้า, พันธมิตร, ซัพพลายเออร์, สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ก็ตาม ไม่ว่าจะจดทะเบียนหรือไม่ก็ตาม เป็นข้อมูลที่เป็นความลับของฝ่ายนั้น เว้นแต่ฝ่ายนั้นจะนำข้อมูลดังกล่าวไปเป็นผลงานที่ไม่คุ้มครองด้วยกฎหมายลิขสิทธิ์
  3. บริษัทพันธมิตรรับทราบและยอมรับว่าข้อมูลของผู้เล่นทั้งหมด รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้เล่นที่ได้รับการแนะนำเป็นทรัพย์สินเฉพาะของ Income88 และแบรนด์พันธมิตรของ Income88 และจะยังคงเป็นเช่นนั้นไม่ว่าข้อตกลงนี้จะยกเลิกก็ตาม
 9. การชดใช้ค่าเสียหาย
  1. บริษัทพันธมิตรจะรับชดใช้และจะชดเชย Income88 ด้วยค่าเสียหายใด ๆ ก็ตามและค่าเสียหายทั้งหมดของการขาดทุนที่ Income88 หรือเจ้าหน้าที่ หรือตัวแทนของ Income88 ได้รับ เนื่องจากบริษัทพันธมิตรละเมิดข้อตกลงนี้
 10. การแก้ไข Income88 อาจแก้ไขข้อตกลงนี้เป็นครั้งคราว โดยการแจ้งให้บริษัทพันธมิตรทราบทางอีเมลหรือโดยการโพสต์ข้อตกลงฉบับใหม่บนเว็บไซต์ของ Income88 ในกรณีที่มีการแก้ไขเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงกฎหมายหรือนโยบายด้านกฎระเบียบ ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย การตรวจจับหรือป้องกันกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย (เช่นการฉ้อโกง) หรือเรื่องที่คล้ายคลึงกัน การแก้ไขจะมีผลผูกพันกับคุณทันทีที่ได้รับแจ้ง ในกรณีอื่น ๆ การแก้ไขจะมีผลผูกพันหลังจากเจ็ด (7) วันนับจากการแจ้งเตือน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการตรวจสอบเว็บไซต์ของ Income88 เพื่อให้แน่ใจว่าคุณรับทราบข้อตกลงฉบับล่าสุด หากคุณไม่ยอมรับการแก้ไขข้อตกลงนี้ วิธีแก้ไขเยียวยาเพียงประการเดียวของคุณคือการยกเลิกข้อตกลงนี้ การที่คุณยังคงดำเนินการภายใต้ข้อตกลงนี้และ/หรือดำเนินการโปรโมทด้านบริการต่อไป หมายถึงคุณอนุมัติและยอมรับการแก้ไขข้อตกลงนี้
 1. ข้อตกลงทั้งหมด ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่างข้อตกลงฉบับนี้กับข้อตกลงฉบับอื่น ๆ ไม่ว่าจะด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับเรื่องที่พิจารณาในที่นี้ระหว่าง Income88 และบริษัทพันธมิตร ข้อตกลงนี้จะมีผลบังคับใช้เหนือกว่า ในกรณีที่มีข้อแตกต่างระหว่างกฎเสริมและข้อตกลงพันธมิตรของ Income88 ที่กล่าวข้างต้น ข้อกำหนดของข้อตกลงพันธมิตรของ Income88 นี้จะมีผลบังคับใช้เหนือกว่า เว้นแต่จะระบุไว้อย่างชัดเจนเป็นอย่างอื่นในกฎเสริมใดก็ตาม
 2. การโอนสิทธิ บริษัทพันธมิตรไม่สามารถโอนสิทธิหรือโอนข้อตกลงนี้ทั้งหมดหรือบางส่วนโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Income88 Income88 อาจมอบหมายสิทธิ์และภาระผูกพันภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับแบรนด์พันธมิตร หรือถือครองโดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่สูงสุดในแบรนด์พันธมิตรที่ได้รับการโปรโมท
 3. การเป็นโมฆะเป็นบางส่วน หากข้อกำหนดใดก็ตามของข้อตกลงนี้ถือว่าผิดกฎหมาย ไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ข้อกำหนดนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อความถูกต้องหรือความสามารถในการบังคับใช้ของข้อกำหนดอื่น ๆ ของข้อตกลงนี้
 4. เหตุสุดวิสัย แม้ว่าจะมีข้อกำหนดอื่น ๆ ที่ระบุไว้ในที่นี้ คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสิทธิ์ที่จะระงับการปฏิบัติตามภาระผูกพันของตนภายใต้ข้อตกลง ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมที่สมเหตุสมผลของคู่สัญญาที่ได้รับผลกระทบ ขัดขวางการดำเนินการ หรือทำให้การดำเนินการมีภาระผูกพันเกินควร  (“เหตุสุดวิสัย”) รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อพิพาทแรงงานส่วนท้องถิ่นและโดยทั่วไป, อัคคีภัย, การทำสงคราม (จะได้ประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม), การสู้รบกันด้วยอาวุธ, กิจกรรมการก่อการร้าย, การระดมกำลังพลอย่างกว้างขวาง, การจลาจล, การเรียกเกณฑ์, การยึดทรัพย์, การห้ามส่งสินค้า, การปฏิบัติของรัฐบาล, การจำกัดการส่งออกและการนำเข้า, ข้อจำกัดในการใช้อำนาจและความล่าช้าหรือข้อบกพร่องในการส่งมอบโดยผู้ทำสัญญารับช่วงอันเกิดจากสถานการณ์ดังกล่าวที่อ้างถึงในข้อนี้ คู่สัญญาฝ่ายที่อ้างว่าได้รับผลกระทบจากเหตุสุดวิสัยจะต้องดำเนินการแจ้งให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบเป็นลายลักษณ์อักษรโดยไม่ชักช้าเกินควรหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าว
 5. การละเว้น ไม่มีความล้มเหลวหรือความล่าช้าของคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในการบังคับใช้ข้อกำหนดใด ๆ ก็ตามของข้อตกลงนี้, ใช้ตัวเลือกใดก็ตามที่มีให้ในที่นี้ หรือต้องการให้มีการดำเนินการตามเงื่อนไขหรือข้อกำหนดใดก็ตามในที่นี้อย่างทันท่วงที จะถูกตีความหรือกระทำการละเว้นเงื่อนไขหรือข้อกำหนดดังกล่าวของข้อตกลงนี้ คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจละเว้นการปฏิบัติตามของอีกฝ่ายหนึ่งด้วยเงื่อนไขหรือข้อกำหนดใดก็ตามที่นี่เป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น การละเว้นของคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในเงื่อนไขหรือข้อกำหนดใดก็ตามของข้อตกลงนี้ จะไม่ถูกตีความหรือเป็นการละเว้นอันเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในอนาคตหรือการละเมิดใด ๆ ในภายหลัง
 6. การจัดการกับการประชาสัมพันธ์เชิงลบ
   เมื่อมีการแจ้งให้ทราบถึงการประชาสัมพันธ์เชิงลบเกี่ยวกับบริษัทพันธมิตรหรือเจ้าของบริษัทพันธมิตร ซึ่งฝ่ายบริหารของ Income88 เชื่อว่าสามารถทำลายชื่อเสียงของ Income88 หรือเว็บไซต์ที่เข้าร่วม Income88 มีสิทธิ์ยกเลิกข้อตกลงทันที
 7. การหยุดชะงักชั่วคราวเนื่องจากความล้มเหลวในอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ คู่สัญญารับทราบว่าในบางครั้งบริการที่คู่สัญญาจัดหาให้ภายใต้ข้อตกลงนี้อาจหยุดชะงักชั่วคราว อันเป็นผลมาจากความล้มเหลวของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ความล้มเหลวของซัพพลายเออร์ หรือสาเหตุอื่น ๆ ที่คล้ายกัน  บริษัทพันธมิตรรับทราบและยอมรับว่าทั้ง Income88 และแบรนด์พันธมิตรใดก็ตาม หรือสมาชิก, ผู้ถือหุ้น, กรรมการ, เจ้าหน้าที่, พนักงาน หรือตัวแทนของ Income88 จะไม่ต้องรับผิดชอบค่าเสียหายพิเศษ ค่าเสียหายทางอ้อม ค่าเสียหายต่อเนื่อง ค่าเสียหายเพื่อการลงโทษ หรือค่าเสียหายจากการสูญเสียผลกำไรหรือการออมที่เกี่ยวข้องกับการหยุดชะงักชั่วคราวเหล่านี้ต่อบริษัทพันธมิตร
 8. กฎหมายที่ใช้บังคับ
   ข้อตกลงนี้จะอยู่ภายใต้และตีความตามกฎหมายของประเทศมอลตา
 9. การระงับข้อพิพาท
  คู่สัญญาจะพยายามแก้ไขข้อพิพาทใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้ด้วยความเป็นมิตรผ่านการเจรจาระหว่างผู้บริหารระดับสูงของคู่สัญญา หากการเจรจาดังกล่าวไม่ประสบความสำเร็จหลังจากระยะเวลาหกสิบ (60) วันนับจากการเรียกร้องเป็นลายลักษณ์อักษรของการเจรจาดังกล่าวจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิ์ที่จะนำข้อพิพาทไปดำเนินการระงับข้อพิพาทขั้นสุดท้ายผ่านทางกระบวนการอนุญาโตตุลาการตามบัญญัติอนุญาโตตุลาการที่ใช้บังคับของประเทศมอลตา กระบวนการอนุญาโตตุลาการจะดำเนินการโดยใช้อนุญาโตตุลาการหนึ่ง (1) คน หากมูลค่าของข้อพิพาทน้อยกว่าหนึ่งล้านยูโร หรือไม่เช่นนั้นจะใช้อนุญาโตตุลาการสามคน อนุญาโตตุลาการจะต้องได้รับการเลือกตั้งตามกฎหมายของประเทศมอลตา กระบวนการอนุญาโตตุลาการจะดำเนินการพิจารณาเป็นภาษาอังกฤษในประเทศมอลตา อย่างไรก็ตาม จากสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสิทธิขอคำสั่งห้ามในเขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้อง

เพื่อเป็นพยานหลักฐานแห่งการนี้ บริษัทพันธมิตรยอมรับอย่างชัดแจ้งต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้โดยการเปิดใช้งานบัญชีที่ Income88

ฉบับ 2.3 ลงวันที่ 21 กันยายน 2020